ความเห็น 8630

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้าน KM

นายชัชวาล คงผึ้ง
IP: xxx.19.237.202
เขียนเมื่อ 

 

เรียน ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ พานิช ที่เคารพยิ่ง

               ผมเป็นครูมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร  มีประสบการณ์การสอนมา ยี่สิบปี ครับ  ระยะสิบปีหลังผมรู้สึกเป็นห่วงนักเรียนทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากครับ  ผมเคยทำปริญญานิพนธ์ วิเคราะห์แนวคิดท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุเปรียบเทียบกับธอโร นักคิดนักเขียนชาวอเมริกัน เอาไว้เมื่อสิบปีก่อน  มาบัดนี้ตระหนักดีว่า ได้ความรู้อย่างเดียวยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสักเท่าไหร่  จึงคิดจะต่อยอดปริญญานิพนธ์ที่เคยทำเอาไว้  โดยจะเน้นทั้งในแง่ความรู้และปฏิบัติครับ     พอดีมีโอกาสได้มาเข้า web ของท่านครับ จึงถือเป็นโอกาสที่ดี  ที่ความตั้งใจจะสานต่อภาระกิจ ของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ฝากเป็นพินัยกรรมเอาไว้ คงเป็นจริงขึ้น ช่วงนี้กำลังใช้ความคิดหาโจทย์ที่คมชัดครับ

นายชัชวาล  คงผึ้ง