ความเห็น 85534

สภาวะขาดความรักแท้ (Non-Actually Love Syndrome)

สมศักดิ์ ปานดอนไพร
IP: xxx.24.151.50
เขียนเมื่อ 
  • เรื่องรักแท้ในคืนหลอกหลวง ...  ไม่ใช่ครับ  เรื่องนี้ผมเองก็มีความรู้สึกเหมือนกัน  แต่ในด้านของสังคมปัจจุบันกับดีต โลกเปลี่ยนไปมาก  การศึกษาเดี๋ยวนี้ทำให้คนออกจากชุมชน เมื่อเรียนจบแล้วก็ไปหางานดี ๆ ทำ  ทิ้งพ่อแม่ คนแก่ให้อยู่ตามลำพัง
  • ไม่ต้องอื่นไกล  สำหรับตัวผมเองต้องจากพ่อแม่มาทำงานอีกจังหวัดหนึ่ง ระยะทางก็ไกล นาน ๆ จะไปเยี่ยมพ่อแม่ซักครั้ง
  • มาจนถึงวันนี้  สิ่งที่เราเคยทำ สิ่งที่เราเคยเป็นกำลังจะย้อนกลับมาหาตัวเรา  ลูกชายคนโตผม กำลังจบ ม. 6  ปีหน้าต้องไปเรียนมหาวิทยาลัย
  • อาจจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือกรุงเทพฯ  พอจบแล้วก็ต้องไปทำงานที่อื่น  เราก็ต้องอยู่กับคนที่บ้าน
  • ดังนั้น บ้านเมืองของเราควรจะหันมาพัฒนาในด้านการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น ให้เด็กรุ่นหลังมีความรักท้องถิ่น รักชุมชน มากกว่าที่จะหวังเพียงเพื่อให้มีรายได้สูง ๆ แต่ขาดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกันในครอบครัว
  • ผมขอยกย่องอาจารย์ในเรื่องของความคิดเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณ การดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดี  น่าชื่นชม ครับ