ความเห็น 8526

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (8)

ปิยะนุช
IP: xxx.113.66.73
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะหนูได้อ่านบันทึกของอาจารย์ทั้ง 8 ตอนแล้วรู้สึกดีใจมากเลยค่ะว่าวงการการศึกษาคงจะได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นในส่วนของอาชีวศึกษานั้นหนูก็ได้ทราบข่าวการเริ่มขยับทำ KM ซึ่งทางผู้บริหารตกร่องเดิมในการทำลักษณะสั่งการจากข้างบน บางครั้งหนูก็มานั่งนึกๆ นะคะ ว่าในส่วนของกระทรวงศึกษานั้น เราแยกส่วนในการบริหารจัดการเป็นแท่งๆ ซึ่งทั้ง 5 แท่งนั้นไม่มีนโยบายร่วมกันเลย การจัดการศึกษาก็ให้แต่ละส่วนต่างคนต่างจัดการกันไป การศึกษาของเราจึงเป็นลักษณะใครดีใครได้และมีการชิงดีชิงเด่นกันมาโดยตลอดฝังรากลึกจนถึงระดับสถานศึกษา ซึ่งแตกต่างจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแต่ละกรมกองมีทิศทางเดียวกัน บางทีปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งก็น่าจะเป็น ธง ของกระทรวงซึ่งแต่ละสำนักยังมุ่งไปสู่เป้าหมายของการศึกษาของชาติที่แตกต่างกัน หนูรู้สึกว่าไม่อยากให้ KM เป็นเรื่องของกระแส นะคะ เพราะเมื่อนำการจัดการความรู้มาใช้ประโยชน์แล้ว มีประโยชน์มากจริงๆ ค่ะ