ความเห็น 848033

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

sailomsaengdaed
IP: xxx.123.40.221
เขียนเมื่อ 

ถ้าใช้ AppServ แล้วใช้ได้

พอเปลี่ยน ไปใช้ MySQL ฟรีแล้วใช้ไม่ได้

ก็แปลว่าทาง Host นั้น ไม่อนุญาติให้ทำการติดต่อครับ

ทางแก้ ก็คงต้องใช้ AppServ ส่งแล้วครับ

หรือไม่ก็ถาม อาจารย์ว่าขอใช้ MySQL Server ภายในได้หรือไม่