ความเห็น 846824

ความจำ กับ ความคิด

t"n
IP: xxx.47.159.38
เขียนเมื่อ 

อยากมีความจำดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี