ความเห็น 845971

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

sailomsaengdaed
IP: xxx.123.179.127
เขียนเมื่อ 

ถ้าเป็น DB เป็น MySQL

ตัว MySQL Server เองต้องทำการอนุญาติให้เครื่องที่คุณใช้ทำการติดต่อด้วยครับ

วิธีทดสอบง่ายๆ เข้า DOS ครับ

พิมพ์

mysql -h sql204.thport.com -uthpor_2064878 -poydgiupo

เครื่องคุณ 192.168.0.3

ที่ MySQL Server ต้องพิมพ์ว่า

grant all privileges on thpor_2064878_lpsc.* to [email protected] identified by 'oydgiupo'