ความเห็น 845582

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

IP: xxx.47.145.192
เขียนเมื่อ 

ช่วยดูให้หน่อยครับทำไมมันติดต่อไม่ได้อะครับ

HostIP = "sql204.thport.com"

User = "thpor_2064878"

Pass = "oydgiupo"

DBSource = "thpor_2064878_lpsc"

strCnn = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}" & _

";SEVER= " & HostIP & _

";DATABASE=" & DBSource & _

";DSQ= myDSN" & _

";UID = " & User & _

";PWD = " & Pass & _

";OPTON = 3"

งงมากก หลายวันละคระบ