ความเห็น 843150

How to teach students to write poems

เขียนเมื่อ 

I Like by Miss Wasana Boomroongket

I like flowers

I like to go to the river

I will travel on summer

ฉันอยากจะท่องเที่ยวไปให่สุดหล้าฟ้าเขียนเหมือนนกตัวน่อย ๆ จังนะคะอาจารย์