ความเห็น 8422

กระบวนการทำนาแบบปราณีต 2

นคร
IP: xxx.246.163.5
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณพี่ชมพู่ แห่งข้าวขวัญ

       ผมชื่อ นคร ลิมปคุปตถาวร เป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน ครับ

  ผมเป็นแฟนคลับของโรงเรียนชาวนา ของมขข.ผ่านบล็อกของ อาจารย์วิจารณ์ พานิช ตั้งแต่ เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวนา แล้วครับ ผมสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของชาวนา และ มีคำถามที่อยากจะนำไปศึกษาว่า การทำนาแบบอินทรีย์ หรือ การทำนาแบบทั่วไปของชาวนาจะอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในนาข้าวได้ดีกว่ากัน และ ผมเห็นว่าน่าจะศึกษาว่าสิ่งที่ชาวนาปฏิบัติในแต่ละช่วงของการปลูกข้าว ว่าทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ใช้ปัจจัยต่างๆในปริมาณเท่าไร ตั้งแต่การเตรียมดิน การดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย(เคมี/อินทรีย์) พ่นสารสกัดสมุนไพร(หรือยาเคมี) ฮอร์โมน (เคมี/อินทรีย์)ปรับระดับน้ำในนาแล้ว อธิบายความสัมพันธ์ของการปฏิบัติเหล่านี้ว่ามีผลต่อระบบนิเวศในไร่นาอย่างไร กิจกรรมใดเป็นตัวสำคัญที่ผลมากต่อสิงมีชีวิตในนา สัมพันธ์อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แมลง ทั้งกลุ่มที่เป็นแมลงดี(ตัวห้ำ ตัวเบียน) และ แมลงร้าย(แมลงศัตรูข้าว)  จึงอยากทราบว่า คุณพี่พอจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาในครั้งนี้ ว่าจะมีประโยชน์ต่อชาวนาหรือไม่ และ มีประเด็นอะไรที่พี่อยากนำเสนอหรือชี้แนะแก่ผมบ้าง

จึงขอบพระคุณ มาในความกรุณาช่วยเหลือมาในครั้งนี้ด้วยครับ

เพราะจะเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมาก ถ้าการเรียนปริญญาโทของผมจะมีประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง กรณีที่ผมมีโอกาสช่วยได้