ความเห็น


ระดับที่ยอมรับได้ หมายความว่าอย่างไร
เนื่องจากมีอาหารจำนวนมากเจือปนด้วยสารกำจัดศัตรูพืช แม้ในปริมาณเล็กน้อยแต่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
ดังนั้น ภาครัฐจึงได้กำหนดปริมาณที่เรียกว่า "ระดับสารพิษตกค้างสูงสุด" (Maximum Residue Limit - MRL) คือ ปริมาณสารเคมีในอาหารที่ยอมรับให้มีได้ของทางราชการ ค่า MRL จะแสดงออกมาเป็นมิลลิกรัม (มก.) ของสารเคมีต่อกิโลกรัม (กก.) ของผลิตภัณฑ์อาหาร
ยกตัวอย่าง เช่น ค่า MRL ของ ไซเปอร์เมททิล คือ 1.0 มก./กก. ถ้าผักบุ้ง 1.0 กก. มี ไซเปอร์เมททิล 0.5 มก. (นั่นก็คือ ครึ่งหนึ่งของ MRL) รัฐก็จะพิจารณาว่าสามารถรับได้ แต่ถ้าตัวอย่างมี ไซเปอร์เมททิล 2.0 มก. (นั่นก็คือ เป็น 2 เท่าของ MRL) รัฐก็จะพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการบริโภค เพราะว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

ค่า MRLที่นำมาใช้ในประเทศไทยนั้น อยู่บนพี้นฐานคำแนะนำขององค์กรสหประชาชาติ โดยคณะกรรมการที่เรียกว่า the Codex Alimentarius Commission (ปกติเรียกว่า โคเด็กส์) ข้อแนะนำโดยโคเด็กส์ จัดทำขึ้นหลังจากที่ทำการทบทวนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมด เกี่ยวกับผลระยะสั้นและระยะยาวที่สารเคมีแต่ละชนิดอาจมีต่อสุขภาพของมนุษย์ ตั้งแต่ปี 2505 โคเด็กส์ ได้แนะนำค่า MRL ออกมาแล้ว 2,500 ค่า
 ส่วนนักวิทยาศาสตร์ของไทย ก็ได้ทำการศึกษาเพื่อจัดตั้งค่า MRL สำหรับพืชที่ปลูกในท้องถิ่นที่ไม่รวมอยู่ในข้อแนะนำของโคเด็กส์

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้น มีระบบ MRL ของตัวเอง แต่ในรายละเอียดก็คล้ายคลึงกับโคเด็กส์ สำหรับค่า MRLs ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศเหล่านี้
 ก็เหมือนกับค่า MRLs ที่ยอมรับในประเทศไทย ซึ่งเป็นค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ตามกฎหมาย ผู้ผลิตอาหารและผู้นำเข้า อาจถูกฟ้องร้องได้ ถ้ามีปริมาณสารพิษตกค้างสูงกว่าค่า MRL
จากมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)และสหกรณ์กรีนเนท
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน หรือ โครงการทางเลือกเพื่อเกษตรกรและผู้บริโภค (กรีนเนท)
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การตลาด ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หัตถกรรมพื้นบ้าน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี