ความเห็น 839177

การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

สวัดดีตอนบ่ายนะครับ อ.ขจิต

ผมก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่เรียน ศึกษาศาสตร์อังกฤษ

และการที่ผมได้เข้ามาดูการบันทึกการอบรม

ก็รู้สึกว่าน่าสนุกและก็น่าสนใจมากเลยครับ