ความเห็น 8357

ต้วเล็ก

เพ็ญพร
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
การเลือกหาของเล่นมาให้กับเด็กนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ  ที่ผู้ปกครองควรให้ความสนใจและใช้ความตั้งใจในการเลือกเป็นอย่างมากเพราะของเล่นนั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน(ร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา) ดังนั้นหากผู้ปกครองเลือกหาของเล่นที่จะมาช่วยเสริมพัฒนาการของเด็ก ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กได้