ความเห็น


ถึงนิสิตที่รักทุกท่าน

ด้วยเหตุที่มีนิสิตจาก Section อื่นได้ถามครู ถึงลักษณะข้อสอบปลายภาค เนื่องจากนิสิตท่านนั้นได้ข่าวมาว่า ทางคณะได้ดำเนินการให้มีการออกข้อสอบร่วมกันระหว่างผมและท่านอาจารย์จินตนาซึ่งต่างสอนในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองด้วยกันทั้งคู่แต่คนละ Section  และใช้สอบในทุก Sectionที่เรียนในเทอมนี้นั้น

เพื่อไม่ให้นิสิตตกใจผมขอชี้แจงอย่างนี้ครับ

1. คณะได้มีนโยนบายเช่นว่านั้นจริงทั้งนี้เพื่อเป็นการคุมมาตรฐานในการเรียน เพราะอย่างน้อยสุดการเรียนจากสถานที่เดียวกันนั้นย่อมจะต้องได้ความรู้อย่างน้อยเท่าเทียมกัน

2. เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต่างมีวิธีการสอนและจุดเน้นย้ำที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน ทำให้คณาจารย์ได้มีมติร่วมกันว่า ให้อาจารย์แต่ละท่านต่างคนต่างออกข้อสอบแยกจากกันเด็ดขาดใช้สอบเฉพาะใน Section ที่ตนเองสอนเท่านั้น แต่ให้กำหนดประเด็นความรู้พื้นฐานที่จะออกสอบร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวนิสิตเองที่ชำนาญ หรือรู้ชั้นเชิงการสอน แนวการตอบข้อสอบของอาจารย์แต่ละท่านมาแล้วจะได้ไม่ลำบาก และเป็นการรักษามาตรฐานการเรียนการสอนด้วย

ทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ เพราะสรุปง่ายๆ ว่า ถ้านิสิตถูกTrain มาโดยอาจารย์ท่านไหน อาจารย์ท่านนั้นก็จะเป็นอาจารย์ผู้วัดผลการเรียนของนิสิตเองว่าสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ ? อย่างไรก็ตามขอย้ำว่า นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ออกไปเป็น "นิติศาสตรบัณฑิต" ได้นั้น ความรูพื้นฐานที่นิสิตจะต้องมีนั้นจะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และได้มาตรฐานไม่ยิ่งหย่อนกว่านิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น

เพราะฉะนั้นเรื่องการสอบผ่านไม่ผ่านนั้นอยู่ที่ความขยันของนิสิตเองแล้วนะครับ

พร้อมกันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากบอกคือ อาจารย์ตรวจข้อสอบกลางภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ คะแนนจะนำขึ้น blogพรุ่งนี้ ครับ ขอโทษด้วยครับที่ช้ามานาน และถ้าใครได้คะแนนน้อยให้มาคุยกับอาจารย์เรื่องการเขียนตอบข้อสอบด้วยครับ  วันเสาร์อาทิตย์นี้อาจารย์ไม่ได้กลับบ้านแล้วเพราะทางกลับบ้านน้ำท่วม  ดังนั้นครูจะไปนั่ง Comment รายงานของนิสิตที่คณะนิติศาสตร์ ขอให้นิสิตที่ประสงค์จะพบครูทยอยมาพบได้ ตลอดตั้งแต่ 10.00-16.30 น. ครับ

โชคดีสำหรับการสอบในทุกๆวิชาครับ

อ.วิว

฿100.80 -43.71%
฿290.00 -59.97%
฿195.00 -0.0%
฿372.00 -52.75%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี