ความเห็น 833775

การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากๆ...น่าจะมาที่กำแพงเพชรมั่ง...แต่เอ!อ.ขจิตก็เคยมาแล้วนี่เนอะไม่รู้จำกันได้อะเปล่า..เป็นกำลังใจให้จ้า...