ความเห็น 832934

การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

น้องดร.ขจิต

* ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยค่ะ

* จุ๊ๆๆๆ..อ่านบรรทัดสุดท้าย..ของย่อหน้า...ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า.แลก..

* เพิ่งตื่นนอนแน่ๆ ...รักษาสุขภาพนะน้องชาย