ความเห็น 832545

การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 
  • มาเรียนอบรมภาษาอังกฤษด้วยคนค่ะ
  • ภาษา ยิ่งไม่ค่อยแข็งแรง
  • อิอิ โครงการเยี่ยมมาก ๆ ค่ะ
  • ไปอบรม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้หน่อยสิ
  • พี่บัว จะสมัครล่วงหน้า เป็นคนแรก...เลยเชียว..
  • อิอิ