ความเห็น


คำว่า "leadership"

มีความหมายมาจาก

• L = Love คือ ผู้นำที่รักความยุติธรรม หน้าที่การงาน ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา

• E = Education & Experience คือ ผู้นำที่มีการศึกษาและประสบการณ์สูง

• A = Adaptability คือ ผู้นำที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• D = Decisiveness คือ ผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตัดสินปัญหาได้รวดเร็ว

• E = Enthusiasm คือ ผู้นำที่มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน

• R = Responsibility คือ ผู้นำที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และ ตนเอง

• S = Sacrifice & Sincere คือ ผู้นำที่เสียสละ อุทิศตนให้แก่ส่วนรวมและมีความจริงใจ

• H = Harmonize คือ ผู้นำที่รักความสามัคคี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

• P = Persuasiveness คือ ผู้นำที่มีความสามารถในการจูงใจคน

**** ไม่ทราบว่า คำว่า I = มีความหมายอะไร ,หรือว่ามีเท่านี้ ,ช่วยหาคำตอบให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี