ความเห็น 82899

รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

นายโกวิทย์ มีศรี
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ทำงานพนักงานราชการ ได้ 4 เดือนพอดี  ที่ ร.ร.บ้านจำนรรจ์  สพท.ศก.4 และมีอายุ 30 ปี  ย่างเข้า 31 ปี  สามารถสมัคร ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ได้ หรือไม่ ครับ
-ถ้าสมัครได้  จะต้องเสียค่า ดำเนินการเท่าไร ครับ

                                    กรุณาตอบผมด้วยครับ

                                    ขอขอบพระคุณ ล่วงหน้าครบ