ความเห็น 828548

ลักษณะที่สำคัญของการสร้างวินัยเชิงบวก

เขียนเมื่อ 

P สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ JJ

      สำหรับตัวผมเอง ตอนนี้ก็ฝึกคิดเชิงบวกอยู่ครับ

     (นิสัยหลายอย่างมันก็ติดคิดเชิงลบครับ)

                           ขอบคุณครับ