ความเห็น 825086

ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

ฟาง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาน้อยจัง