ความเห็น 816080

คำแนะนำในการดำเนินชีวิต

เขียนเมื่อ 

ดีทุกข้อค่ะ จะนำข้อ6และ16ไปใช้ก่อนค่ะ