ความเห็น 8145

ต้องการเพื่อนร่วมงาน

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญเข้าร่วมชุมชนคนพัสดุครับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุระหว่างมหาวิทยาลัย