ความเห็น 81339

การวิจัยในชั้นเรียน

วิไลลักษณ์
IP: xxx.28.9.70
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์วัฒนามากคะที่ได้ให้คำแนะนำ แต่ก็ยัังมีคำถามเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ถกกันกับเพื่อน(รุ่นน้อง)ที่ทำงาน เขายกตัวอย่างมาว่า

ถ้าเราต้องการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล(เช่น เพศ อายุ ...)กับความเครียดในการทำงาน  กับประชากรทั้งหมด 400 คน แล้วเราเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 400 คน  และมีวัตถุประสงค์ เพื่อ หาความสัมพันธ์ หรือเปรียบเทียบลักษณะบุคคลในด้านต่าง ๆ กับความเครียดแบบนี้แล้วเราจะใช้สถิติอ้างอิงได้หรือป่าวคะ แล้วสถิติที่เหมาะสมกับประชากรกลุ่มนี้คืออะไรคะ ที่จะหาความสัมพันธ์ หรือต้องการเปรียบเทียบกัน

 อันนี้หนูก้ไม่ค่อยแน่ใจว่าหนูจำผิดหรือป่าวนะคะ

ประเด็นที่ 1 คือ  ถ้าเราใช้กลุ่มตัวอย่าง(ในกรณีที่เป็นตัวแทนที่ดี) เราสามารถใช้สถิติพรรณา เช่น ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ความถี่ได้ และสามารถใช้สถิติอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรที่เราทำการศึกษาก็ได้ เช่น t-test ไคย์สแคว one way เพื่อทำการทำสอบว่าสิ่งที่เราหาได้นั้นมันนั้นมันจะแตกต่างกันจริง (สัมพันธ์กันจริง)หรือไม่ในกลุ่มประชากร

แต่ถ้าเราใช้ประชากรทั้งหมด(คือเก็บได้หมดทุกคน แล้วก็มีจำนวนมาก ๆ )แบบนี้ เรายังสามารถใช้สถิติอ้างอิงได้อีกหรือเปล่าค่ะ  ก็ยังสังสัยและอธิบายให้เข้าใจตรงกันไม่ได้สักทีคะ

ประเด็นที่ 2 ได้สมมติตัวอย่างขึ้นมาว่า ถ้าต้องการศึกษาผู้ป่วยโรคไตกับอาการท้อแท้ของ รพ. ธรรมศาสตร์ เก็บข้อมูลจากผู้ป่าวทุกคนจำนวนมาก ๆ เช่น 100    200   300 คน แล้วตามที่กล่าวข้างต้นที่ว่า ถ้าเป็นกับประชากรก็ไม่ต้องใช้สถิติอ้างอิง (เพราะผลเป็นของกลุ่มคนที่ รพ. ธรรมศาสตร์) ได้ผลการวิจัยขึ้นมา  จากนั้น รพ. จุฬา จะเอาผลนี้ไปใช้กับผูป่วยได้หรือป่าวคะ 

หนูขอรบกวนอาจารย์วัฒนาโปรดให้คำนะนำชี้แนะอีกครั้งคะ พยายามที่จะสื่อกับเพื่อนกันให้เข้าใจกัน

 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง