ความเห็น 80920

เวลา...ยาเสพติด วิทยานิพนธ์ และชุมชนเข้มแข็ง

เขียนเมื่อ 

น้องสิทธิเดชครับ

 บันทึกที่เขียนเกี่ยวกับ "การพึ่งตนเอง" ของชุมชนผมเคยเขียนไว้ที่นี่

การพึ่งตนเอง ทางเลือก ทางรอดของนิยายการพัฒนา

ซึ่งเป็นหัวใจของความเข้มแข็งของชุมชนเลยครับ

ขอบคุณมากครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม