ความเห็น 80912

การประชุมประจำเดือน

เกวลิน
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากวาระการประชุมผู้บริหาร ศบอ. จังหวัดลำปาง จากการได้อ่านรายงานการประชุมสัญจรประจำเดือน ที่ศบอ.แจ้ห่ม เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของ กศน.ในปี  2550  เป็นรูปแบบการทำงานที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง และทั่วถึง  และได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  ข้าพเจ้าในฐานะ ครูอาสาฯก็จะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

แต่มีข้อสังสัยในเรื่องกลุ่มเป้าหมายอายุ  13 ปี ค่ะซึ่งจากเดิมทาง สำนักฯมีนโยบายให้รับกลุ่มเป้าหมายอายุ  16 ปีขึ้นไปที่จะรับเป็นนักศึกษา