ความเห็น 80897

การประชุมประจำเดือน

พงษ์กฤษณ์
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
การนำนโยบาย กศน.มาใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ถือได้ว่า มีความสำเร็จเป็นอย่างดี  เพื่อเป็นการนำสู่การยกระดับการศึกษา ของประชาชนให้มีการศึกษาอย่างน้อยคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เดิมกลุ่มเป้าหมายของ  กศน  จะมีอายุ  15-59 ปี แต่นโยบายใหม่มีตั้งแต่อายุ  13 ปี นั้นอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ครับ