ความเห็น 80878

การประชุมประจำเดือน

nattaya
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากการอ่านรายงานการประชุมประจำเดือนที่ ผู้อำนวยการไปประชุมมา  ทำให้ทราบว่าในปี  2550  นี้ จะต้องทำงานในรูปแบบใดและรับทราบนโยบายที่ทางทางศบอ.  จะต้องดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาความยากจนโดยเน้นเป็นบุคคล  การส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  ห้องสมุดมีชีวิต และด้านอื่นๆ