ความเห็น 80875

การประชุมประจำเดือน

เขียนเมื่อ 
จากการที่ได้อ่านการประชุมที่ผอ  ได้ไปที่อำเภอแจ้ห่ม ตามที่นโยบายที่ได้อ่านไปนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะจากเดิมกลุ่มเป้าหมายของ  กศน  จะมีอายุ  15-59 ปี แต่นโยบายใหม่มีตั้งแต่อายุ  13 ปี  ซึ่งเป็นการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคุมยิ่งขึ้นอาจเป็นการขยายกลุ่มเปาหมายให้กับพวกเราและการทำงานก็อาจทำได้ง่ายขึ้น