ความเห็น 80858

การประชุมประจำเดือน

รุจิรา
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่านบทความและได้รับทราบนโยบายปี2550 ของสำนักแล้วพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถ แต่มีข้อสงสัยอยู่ในเรื่องนโยบายข้อที่ว่าต้องยกระด้บการศึกษาให้เด็กที่มีอายุ13 ปี ขี้นไปทั้งที่ก่อนหน้านี้สำนักฯมีนโยบายไม่รับเด็กที่มีอายุไม่ถึง 16 ปี บริบูรณ์