ความเห็น 80836

การประชุมประจำเดือน

ปวีณา ทองคำฟู
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้อ่านข้อความผลสรูปการประชุมที่ สบอ.แจ้ห่ม นโยบายที่กำหนดก็เป็นสิ่งที่ดี เพื่อที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  แต่ยังไม่เข้าใจการปรับเป้าหมาย Road map ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 13-39 ปี ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการยกระดับการศึกษา ไม่ทราบว่าอยู่ในความรับผิดชอบการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของ กศน. หรือว่าในระบบโรงเรียน

                                                            ปวีณา