ความเห็น 80831

การประชุมประจำเดือน

junya
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
เมื่อได้อ่านเริ่องเล่าของผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ในการประชุมประจำเดือน ทำให้ได้รับทราบเรื่องนโยบาย ในการทำงานของ ปี 2550 ทำให้ทราบแนวทางในการทำงาน และจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ตรงกับนโยบายของท่าน ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ และจะได้นำ นโบยในการดำเนินงาน ของปี 2550 ไปเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป