ความเห็น 80830

การประชุมประจำเดือน

พนาวัลย์ ชัยเรืองเดช
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

ตามที่ผอ. ได้รับทราบนโยบายการประชุมนโยบาย กศน. ปี 2550 โดยดิฉันคิดว่าการดำเนินงานในระบบใหม่จะช่วยให้การจัดระบบการเรียนรู้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

                                                        พนาวัลย์  ชัยเรืองเดช