ความเห็น 80828

การประชุมประจำเดือน

รสาพร
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

นโยบายกศน.ปี2550 เป็นนโยบายที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เห็นเด่นชัดถ้าสถานศึกษาดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริง โดยใช้ 5ยุทธศาสตร์ และดำเนินการอย่างจริงจัง มีครูทำงานใกล้ชิดกับประชาชน  กศน.จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาประชาชนอย่างแท้จริง

รสาพร