ความเห็น 80729

การกระทำแห่งชีวิต : สิ่งที่จำเป็นต้องทำ

เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูงในข้อคิดที่ดี ๆ การเติมเต็มที่ยอดเยี่ยมครับ รวมถึงขออภัยที่มาตอบความคิดเห็นของทุก ๆ ท่านช้าไปหน่อยครับ
  • สำหรับประเด็นที่น้องนิวถาม ผมตอบได้ครับ ก็คือตอนนี้ฟ้าลิขิตให้ผมมาพบกับประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมอีกทางหนึ่งครับ ก็คือการได้มาอยู่กับพ่อกับแม่ทำงานและเรียนรู้ชีวิตครับ ซึ่งผมเคยพูดกับท่านประธานหลักสูตรฯ ตอนที่ผมไปเรียนใหม่ๆ แล้วครับว่า ผมขอทำงานวิจัย 2 เล่ม สำหรับเล่มแรกผมทำจบไปแล้วครับ ได้ความรู้มาเยอะเลย และยิ่งเป็นงานวิจัยที่เมื่อทำแล้วส่งผลให้ผมไม่เรียนแล้วก็ยิ่งเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นครับ สำหรับตอนนี้ผมก็กำลังทำวิจัยที่สำคัญที่สุดก็คือ วิจัยชีวิตครับ จากนั้นพอถึงเวลาและจังหวะที่เหมาะสม ผมก็จะกลับไปเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาอีกหนึ่งครั้งครับ เพราะผมคิดไว้เสมอทุก ๆ ครั้ง ตั้งแต่ที่เริ่มเรียนครับว่า มาเรียนทุกครั้งเพื่อหาความรู้และปัญญา ส่วนปริญญาก็คือผลพลอยได้ครับ
  • สำหรับวันนี้ผมได้ความรู้และปัญญามาเต็มเปี่ยม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปริญญามาก็ไม่เป็นไรครับ เพราะปริญญาเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้เท่านั้นครับ
  • ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านสำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาครับ ทั้งท่าน Ka-poom พี่วีรยุทธ ป้าบวม น้องนิว คุณปวีณา อาจารย์จตุพร และอาจารย์จันทร์ครับ
  • ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
  • ขอพลังแห่งความรู้และปัญญาจงสถิตกับท่านตลอดไป