ความเห็น 80426

ความต้องการและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับที่นำมาแบ่งปัน
  • หากทุกงานได้มีจุดเริ่มต้นหรืออย่างน้อยก็มาจากเสียงของลูกค้าเช่นนี้ คงทำงานกันสนุกนะครับ