ความเห็น 802227

ความจำ กับ ความคิด

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การจำเนื้อเพลงเป็นการจำแบบ"จำตามลำดับ"หรือ Serial Recall โดยที่คำแรกโยงสัมพันธ์กับคำที่สอง คำที่สองโยงสัมพันธ์กับคำที่สาม เป็นดังนี้เรื่อยไปจนจบ นอกจากนี้ ยังเป็นคำสัมผัสบ้าง คล้องจองบ้าง แถมยังมีทำนองด้วย ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับข้อสอบ หรือความรู้ที่จะตอบข้อสอบ นอกจากแหล่งที่อยู่ของเพลงกับมโนทัศน์และหลักหรือกฎใน LTM ก็ต่างกัน ดังนั้น สองอย่างนั้นจึงต่างกันครับ

ดร.ไสว