ความเห็น 801851

วิธีการควบคุมวัชพืชในนาข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี ตอนที่ 1

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การทำนา แบบดำกับหว่านนั้น การที่จะเลือกทำนาแบบไหนนั้นมีปัจจัยเรื่องน้ำเป็นหลัก รวมทั้งสถาพพื้นที่ การทำแบบหว่านและแบบดำนั้นมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน

แต่ถ้าหากต้องการทำแบบอินทรีย์ นั้นแนะนำแบบวิธีดำ เนื่องจากวิธีดำนั้นไม่ต้องใช้สารกำจัดวัชพืช และยังสามารถควบคุมเรื่องข้าววัชชพืชหรือข้าวดีดได้ด้วย

ส่วนเรื่องการใช้ปุ๋ยนั้น มูลนิธิข้าวขวัญไม่ได้ศึกษาด้านปุ๋ยเคมี เราทำเกษตรอินทรีย์ เรื่องการปรับปรุงบำรุงนั้นเราใช้วิธีการหมักฟางทีนาเป็นหลัก และฉีดพ่นน้ำหมักให้ต้นข้าวแทนการใส่ปุ๋ย ซึ่งเราจะฉีดน้ำหมักพืชและสัตว์ ทุก 20 วัน