ความเห็น 8010

ขวัญ กำลังใจ การทำงาน(๑)

พิชัย เล่งพานิชย์
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

 

ขวัญกำลังใจวันนี้(30ธค.48) ขอให้บุคลากรศูนย์ช่วยกันดูแลนะครับเพราะ

เหมือนกับร่างกายมนุษย์ ที่ต้องดูแลร่ายกายทุกส่วนทุกๆวันอย่างสมำเสมอ

 

สิ่งสำคัญที่ทำลายขวัญ/กำลังใจของทีม คือตัวแปรแทรกช้อน

จากภายนอก และผู้บริหารคือตัวเสริมแรงที่ดีที่สุด  เครื่องมือสำคัญสร้างขวัญกำลังใจของทีมงาน  คือ1.แผนงานร่วมกัน(จริงๆ)2.จัดองค์กร(คงนำศาสตร์หลายๆศาสตร์มาช่วย เช่น copetencyมาช่วย) 3.มอบงาน(ตรงนี้ควรมีการนำขวัญ/กำลังใจมาช่วยเสริมแรง)

4.และสั่งการตามlineทื่รับผิด/รับชอบ(หัวหน้าทีม)และ5.ตรวจสอบและควบคุม(ประเมินและติดตามผล) ต้องปฎิบัติทั้ง 5 ข้อไปพร้อมๆกันครับ จึงจะรักษาโรคขาดขวัญและกำลังใจ

                      พิชัย