ความเห็น 80041

7 สิ่งดี ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ  เมืองไทยมีดี  นอกจากภาษาที่มีเสียงให้ผันแล้ว  ที่มีมากกว่านั้น  ก็คือ  ตัวเลขไทยนะค่ะ  ตัวเลขมีน้อยชาติที่จะมีเป็นของตัวเอง  หลายชาติที่เจริญก็ยังไม่มีตัวเลขเป็นของตัวเองนะคะ

ปัจจุบัน  หลายคนหลงลืมตัวเลขของเราไปแล้วนะคะ  ยังเป็นอีกคนที่เขียนเลขไทยตลอดคะ

๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙

สวยงามและอ่อนช้อย

หากเราไม่ใช้เลขไทยของเราแล้วจะรอให้ใครมาใช้กันละค่ะ

ภูมิใจเสมอที่เกิดเป็นคนไทย

ปัจจุบันได้สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติที่มาสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กในเมืองไทย  มักจะสอนการเขียนเลขไทยให้เขาด้วยน  และบอกเขาอย่างภาคภูมิใจเสมอว่า  เรามีอารยะ