ความเห็น 79924

ยุติธรรม กับ ชอบธรรม

เขียนเมื่อ 
ครั้งต่อไปทีมงานต้องวางแผนให้รอบคอบมากขึ้นค่ะ ขอบพระคุณค่ะ