ความเห็น 7981

ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วีรพัฒน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ไม่แน่ใจว่า เป็นอคติ หรือไม่  สังเกตุว่า  หมอ อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือก เพื่อให้เป็น คุณอำนวยในท้องถิ่น ( ถ้ารักจะเป็น ) เพราะเชื่อมชีวิต กับ วิทยาศาสตร์ ได้หลายแขนง  เชื่อมนักวิชาการ กับ ชุมชน  ศาสตร์หรือภูมิปัญญาต่างๆ กับชีวิต อย่างน้อยก็ฉลาดกิน ฉลาดอยู่

เราควรช่วยกัน ทดลองหา แนวทางหลาหลาย เพื่อรวมพล บ่มเพาะ คุณอำนวยในท้องถิ่น หรือ ช่วยกันเล่างาน ความภูมิใจบน บล็อค  ให้มากขึ้น ( มีไปแล้วบ้าง )