ความเห็น 79727

ชีวิตที่พอเพียง : 122. ทำงานเร็ว

charatsri chutachindaket
IP: xxx.12.97.119
เขียนเมื่อ 
            กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะสิ่งที่ติดค้างในการทำงานในปัจจุบันคือการให้ พี่ ๆ -เพื่อนๆ-น้องๆ ทำวิจัยสถาบันให้สำเร็จเพื่อประโยชน์ในหลาย ๆ เรื่องและยังเป็นประโยชน์ในความก้าวหน้าในตำแหน่งงานด้วย   ตอนเริ่มทำทุกคนมีความต้องใจ  แต่สำเร็จสมบูรณ์ไม่ถึง 20 %    1 ต.ค.49 เริ่มงบประมาณใหม่ ก็จะนำแนวทางของอาจารย์ไปทำสำเร็จอย่างไรจะแจ้งด้วยตนเองตอนอาจารย์มาขอนแก่นนะคะ