ความเห็น 797230

การจัดการความรู้ขององค์กร

27. ศรีนวล มีศรีสวัสดิ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ในโรงเรียนระดับประถมศึกษามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการสอน วิธีการแก้ปัญหานักเรียนร่วมกันของคุณครูผู้สอน ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง แล้วเราก็แยกย้ายกันไปสอน ช่วยแก้ไขปัญหาแบบนี้เราปฏิบัติในองค์กรมานานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล เพราะคนเรารู้กระจ่างไม่เท่ากันการทำอย่างนี้ในโรงเรียนเป็นวิธีการจัดการความรู้ที่น่าสนใจและทำให้สนุกกับงานด้วยนะ