ความเห็น 796853

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

อยากให้พี่ คนไม่มีราก
ร่วมในเวทีนี้ด้วยครับ จะเห็นความรักและปรารถนาดีจากทุกคนผ่านคำพูด แววตา และท่าทาง

มีความสุขที่ได้เปิดใจเรียนรู้และรับมิตรภาพใหม่ๆครับ