ความเห็น 796845

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

“อยู่กับปัจจุบัน  ทำกับปัจจุบันให้ดีที่สุด

อนาคตยังอยู่ไกล”
แต่ก็ต้องคิดไว้บ้างนะคะ..อนาคตน่ะ...