ความเห็น 795328

เอกสารมีชีวิต (4): เรียบง่าย ชัดเจน เที่ยงตรง

เขียนเมื่อ 

ใส่ขยะไป สิ่งที่จะออกมา ก็ยังเป็นขยะ

อาจารย์คะ ถ้าไม่มี ขยะ
Wall E อาจป่วยเป็น Major depessive disorder แน่ ๆ

อาจารย์ไปดูนะคะ แล้วจะรัก..Wall E,Le vie en Rose,Eve,ต้นไม้ต้นเล็ก ๆในบู๊ต

แล้วก็อาจ จะเลิกรัก คอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์(ละมุนภัณฑ์)....

จริงนะคะ !!!!!(ยืนยัน)