ความเห็น 795314

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

P ขอบคุณมากครับ สีตะวัน  ช่วงนี้ลุงเอกต่ออารมณ์ไม่ค่อยติดเลยไม่ได้เขียนมานานแต่อ่านทุกวันครับ