ความเห็น


ยินดีกับความสำเร็จของความพยายามของทีมงาน ม.อ.รวมทั้งสังคมต่อ"ชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ" ประทับใจกับความตั้งใจของครอบครัวปิยะวัฒน์ ต่อคำกล่าวที่ว่า"ทำอย่างไรเวลาที่เรามีอยู่จำกัดในแต่ละวันนั้นจะสามารถเกิดผลลัพธ์ทีมีประสิทธิผลสูงได้มากที่สุด"สืบเนื่องกับการทำงานเพื่อเป้าหมาย ที่ ม.อ.จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและบริการชุมชนเพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยDigital KM เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะพัฒนาสังคมในทิศทางที่ดีงามโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจอันดีของสมาชิกในสังคม ซึ่งสรุปว่า

Digital KM is "the free technology outsourcing center for social organizations in Thailand." เสนอนะคะเติม หากมีคำว่าสุขภาวะด้วย จะตอบรับกับชุดโครงการ เพื่อพิจารณาค่ะ

ยินดีจากใจ

อุดม พานทอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี