ความเห็น 792847

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10 IT4LM : Video Streaming

เขียนเมื่อ 
  • มีเพื่อนที่เรียนด้วยกัน สอน english เหมือนครูอ้อย
  • จะแนะนำให้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอ้อยนะครับ
  • http://gotoknow.org/blog/phatcharee19