ความเห็น 79214

ระบายความรู้สึกของการต้องลบบันทึกใน GotoKnow

เขียนเมื่อ 

              แม้ว่าการเมืองจะเป็นเรื่องของนักปกครอง แต่นักปกครองก็ต้องฟังประชาชน และเสรีภาพเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมสละให้ผู้ปกครองจำกัดได้ในบางประการ

             แต่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนหรือทำให้เกิดความแตกแยก น่าจะเป็นเรื่องที่ชอบธรรมและควรจะทำได้

              และเราย่อมไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ถ้าเราได้แสดงความเห็นบนพื้นฐานของความจริงและจริงใจที่จะนำเสนอ

              ขอบคุณค่ะที่เสียงของนักวิชาการไม่ได้เงียบหายไป...ทำให้ทะเลยังคงความมีคลื่นลมอยู่